Transcend Förlag

Skräddarsy din bok med Transcend

Vi ger ut läsvärd litteratur för alla, med mål att skapa förebilder för minoritetsgrupper

Se filmen hos

Transcend förlag är för författare av författare. Förlaget är ett är ett imprint till Tallbergs förlag.


Transcend betyder att överskrida, övervinna och sträcka sig över gränser, vilket passar vårt företag, eftersom vi alltid strävar att nå högre.


Vi hjälper dig i processen att bli en publicerad författare med närvaro på marknaden. Transcend förlag grundades av ambitiösa författare som såg behovet av en enkel och effektiv självpubliceringsprocess.


Transcend förlag åtager sig att tillhandahålla högsta nivå av kundservice vid publicering. Som blivande författare tilldelas du en publiceringskonsult som vägleder dig genom varje steg i publiceringsprocessen.


Genom att välja den kombination av verktyg och tjänster som bäst passar ditt mål behåller du som författare alla rättigheter och även redaktionell kontroll.


Läs mer på: www.transcendforlag.se