Föreläsningar

Våra föreläsningar

Vi ger ut läsvärd litteratur för alla, med mål att skapa förebilder för minoritetsgrupper

Se filmen hos

Tallbergs Förlag är en del av HOIs förlaggrupp. 

Tallbergs Förlag har samlat några av Sveriges vassaste föreläsare och kreatörer. Alla behöver lära sig om varandra, öppna upp ögonen och sträcka ut sina händer för att enas mot hat och okunskap. Vi tror på öppenhet. Vi tror på att alla måste få en möjlighet att hitta sig själva. Våra kunder är alltifrån förskolor, skolor, olika föreningar till bibliotek och myndigheter.


Vill du boka en föreläsning, eller har frågor och funderingar?

Är det något du saknar? Vi skapar utifrån ditt behov. Hör av dig till salj@tallbergsforlag.se med dina önskemål.

Våra barns identiteter


En föreläsning med barn och transidentitet i centrum. Vad är de bästa tillvägagångssätten för vuxna, oavsett om du är förälder, lärare, vårdpersonal eller socialarbetare, att tillmötagå ett barn som identiferar sig som en transperson? Hur kan vi bäst skapa en trygg miljö och hur kan vi stötta barnet? Vi pratar om sociala normer, hur vi som vuxna kan lyssna bättre på våra barn och jobba för barnets bästa. Deras rättigheter är viktiga.


Camilla Gisslow

 

Camilla jobbar heltid med att utbilda och föreläsa om sociala normer och transfrågor.  Hon har skrivit tre barnböcker som bland annat är inspirerat av sonens resa. Camilla och hennes son har fått kämpa mot normer och attityder genom alla år. Hennes son för sin identitet och Camilla som förälder.


Beställ böckerna

Jag är Linus - en pojke med snippa

Jag är Bella - en flicka med snopp

Jag är Tintin och Elsa - både en pojke, en flicka eller mittemellan

Minoritetsstress och maskrosbarn


Sexuellt utnyttjad som 13-åring, missbrukare av alkohol som 16-åring, föräldrarnas våldsamma och uppslitande skilsmässa, depressioner, ångestattacker och självmordsförsök. 

Hur man tar sig upp när man har nått botten? Marcus svar är att; ”När det känns som att du är begravd, är du egentligen bara planterad”. 

Utifrån forskning om minoritetsstress  tillsammans med egna erfarenheter och perspektiv (vilket han också använt i sina böcker) tar han dig med på en resa där det finns ett ljus ovan jord.

Marcus Tallberg

 

Marcus delar med sig av sina personliga erfarenheter av missbruk, depression/ångest och sexuellt utnyttjande. Han berättar om kampen och hur det är att jobba sig uppåt från att ha varit längst ned på botten.


Beställ böckerna

Bögjävel

Splittrat Glas

Att vara Alice

Kraften

Dinosaurien Ty får en vikarie

Normkritik och sociala normer


Vad betyder det att vara normkritisk? Hur viktigt är det att synliggöra normer? Hur använder vi normer? Föreläsningen fokuserar på sexualitetsnormer vilket sedan leder till spännande frågor kring HBTQA+. Under föreläsningen lär du dig betydelsen av dessa bokstäver och vi

diskuterar om de verkligen behövs, eller att det kanske rentav finns ett behov för fler.


Finns det för/nackdelar med att ha olika bokstäver istället för ett enat queer?

Hur kan ett begrepp egentligen stå för identitet, uttryck, handling och aktivism på samma gång? Kan det kanske användas även negativt till förtryck?

Christoffer Strokirk


Christoffer har en master i genusvetenskap och utbildning hos RFSU. Christoffer arbetar för ett jämlikt och jämställt samhälle där människor kan mötas och utvecklas utifrån olika positioneringar.  Genom normkritiska kunskaper och intersektionella perspektiv vill han förändra samhälle och normer så att vi individer kan växa tillsammans.


Makt och normer inom hbtq-spektrumet


Denna föreläsning utgår ifrån Emil Åkerös masteruppsats ”Den Homosexuelle som den Andre - En studie av konstruerande av samkönat begär och homosexualitet i tre kulturella verk” som handlar om makt och normer inom HBTQ-spektrumet och vilka konsekvenser detta får. Emil har arbetat som forskningsassistent vid Linköpings universitet i ett projekt där han undersökte hur dessa normer påverkar kulturarvsinstitutioner.

HBTQ och kärlekens normer


HBTQ och kärlekens normer är en föreläsning/utbildning om HBTQ genom historien utifrån kulturella exempel. Föreläsaren kan även tala om specifika uttryck under rubrikerna nedan.


- Från Sapfo till Folkhammar – en odyssé över HBTQ i litteraturen

- Elaka bögar, tragiska transpersoner och erotiska lesbiska – HBTQ och TV-serier

- Illustrerade utanförskap och kodade meddelanden – samkönat begär i konsten

- Bortom Brokeback Mountain – Filmer om HBTQ och vad de berättar

Emil Åkerö


Emil har en lång och brokig bakgrund inom kulturområdet. Han är skribent, föreläsare och konsult som på olika sätt arbetar med att använda kultur som pedagogisk utgångspunkt för att diskutera normer kring sexualitet, kön och identitet.


Beställ böckerna

Veckopojkvännen


Normkritiskt berättande och marknadsföring


En föreläsning med fokus på att lära som om olika normer, vilka de är och hur de porträtteras i marknadsföring, samt hur vi använder normkritiska personer i marknadsföring och vi ska förhålla oss till det.


Föreläsningen är i tre delar, där den första delen av föreläsningen är en grundläggande genomgång av olika normer, samt hur de har porträtterats i media. Den andra delen är olika case där vi tittar på hur olika marknadsföringskampanjer använt olika icke-normativa grupper i sin marknadsföring och vilka problem som uppstått, till exempel i porträtt av transpersoner, exempel på pinkwashing och kampanjer de tvingats dra tillbaka. Den sista och avslutande delen är interaktiv och där tittar vi på olika reklamfilmer och diskuterar dem i grupp, samt hur de förhåller sig till normer eller bryter dem.


Föreläsningen har hållits på skolor som Berghs och Hyper Island och har haft ett fokus på att vara riktade till elever, så den kan självklart skräddarsys efter era önskemål!


Föreläsningen hålls av Gabrielle de Bourg och är en ofta väldigt personligt kopplad föreläsning och hon berättar mycket utifrån hennes egna erfarenheter som transkvinna, men försöker också att ta in olika perspektiv. Gabrielle har en bakgrund inom film och- filmvetenskap och marknadsföring, samt från civilsamhället där hon aktivit arbetat i hbtqia-frågor.

Gabrielle de Bourg


Gabrielle de Bourg är en stor personlighet inom den svenska nördkulturen, där hon utsågs till Årets Spelare 2019 av Sverok. Hon har en lång bakgrund inom film, både inom filmvetenskap och som filmarbetare, samt att hon var en grundarna och tidigare ordförande till QueerNördarna. Hon gjort sig känd som skribent av olika rollspel och en nördexpert på frågor som rör spel, skräck och hbtqia-frågor och syns flitigt i media.

Att vara den som är hen


Under en livlig diskussion om könsroller säger Sam Skogh plötsligt utan att tänka efter att hen är en hen. Det var då resan började på riktigt, resan mot att vara sig själv, inför sig själv och resten av världen. Vi får lyssna till Sams egna erfarenheter, tankar och känslor. Om hur en hittar sig själv i ett samhälle som inte ger utrymme för såna som en själv är. Om hur det är att leva utanför normen och att ständigt behöva förklara och försvara sig.

Sam Skogh


”I got dreams too big for this town” sa Sam och lämnade Örebro för Göteborg, en påstådd mellanlandning innan resten av världen skulle upptäckas.  Sånt här med var en ska bo, jobba med, vem en ska leva med, det är frågor Sam aldrig verkar lyckas svara på. Men det är en sak hen har vetat hela livet, hen ska skriva.

Folktro och traditioner med förhistoriska rötter i bondesamhället


Hur skulle en svart ylletråd runt fingret kunna stilla näsblod? Varför skulle skogshuggaren offra en silverslant på en stubbe i skogen när det var nymåne? Många av de föreställningar inom folktron som präglade bondesamhället i Sverige långt in på 1800-talet har urgamla rötter. Bland mystiska och mytiska väsen som skogsrået och näcken kan gamla förkristna gudinnor och gudar anas. Spåren leder oss tillbaka till antikens samhällen och det ännu äldre Sumer, en av världens äldsta civilisationer. Kan den skrockfulla pigans behandling av näsblod ha rötter i kulturer som försvann för flera tusen år sedan? Perspektivet svindlar.

Emelie Schmidt Wikborg


Emelie är arkeolog och skribent med ett särskilt intresse för historisk tid och det immateriella kulturarvet. Emelie tycker att det är väldigt spännande när man i 1800-talets folktro hittar spår från förkristen tid, som i sin tur bygger på urgamla föreställningar från antiken och Sumer. Helst sitter Emelie med ett tänt ljus på en liten kammare i en gammal stuga i Skuttunge och skriver. När hon inte gör det arbetar hon med kursadministration på Uppsala universitet.


Beställ boken

När svanen svartnar


De kallar mig bög - från kränkt till inspiratör


En föreläsning om självkänsla och entreprenörskap. David Zaar berättar om hur han under flera år blivit öppet kränkt p.g.a. sin bisexualitet samt varför han valde att, trots allt, inte skära sönder sina handleder den där gången. Att ta något negativt och använda det som en drivkraft är inte lätt. Föreläsningen bygger på egna erfarenheter och är fylld med tips, trix och goda råd. Hur hårt måste man jobba för rätten att vara sig själv?

David Zaar


David är egen företagare och arbetar bland annat som föreläsare, författare, konferencier och moderator. År 2017 var han mentor via Mentor Sverige samt en av personerna i HBTQ-handboken som de gav ut. Han har synts i olika mediesammanhang och engagerats som talare vid olika Pride evenemang i Sverige.


Beställ boken

De kallar mig bög


Barn som är annorlunda


Jill C. Faulkner har autism och var som liten utåtagerande och blev ofta arg. Utbrotten avlöste varandra och omvärlden gjorde sitt bästa för att förstå - men det blev inte alltid så bra. Vad är autism och hur känns det på insidan? Går det att förklara? Går det att förstå?


Med värme, kärlek och humor berättar Jill om autism, om sin barndom och om ilska som kokar över. En föreläsning för både barn och vuxna, anpassad efter åhörarna. Det lämnas mycket plats för frågor och diskussioner.


Tillsammans med Marcus Tallberg har Jill skrivit boken om Dinosaurien Ty som har autism. Hur känns det att vara som Ty? Vissa är ju känsligare än andra för ljud, ljus och beröring, men vad händer egentligen i de barn som blir rosenrasande? Hur känns det att bli fasthållen? Varför blir en del barn egentligen så väldigt, väldigt arga?


Jill C. Faulkner


Jill Faulkner fick sin diagnos, Aspergers Syndrom, redan när hon var 10 år. Utredningen gjordes för att skolsituationen blev ohållbar, Jill var icke-stereotypt utåtagerande och mycket våldsam. Efter diagnosen konstaterades det att utbrotten var en följd av frustration inför en oförstående omvärld.Beställ boken

Dinosaurien Ty får en vikarie

Lågaffektivt bemötande


Lågaffektivt bemötande är ett förhållningssätt vid problemskapande beteenden och situationer. Man försöker då hålla sin egen känslointensitet låg och utstråla ett lugn för att inte tillföra mer stress i situationen.


Här sker en genomgång av samhällets och individens människosyn och hur den påverkar hur vi bemöter och tänker om oss själva och andra. Föreläsningen tar upp minst två tekniker/metoder för att bli medveten om vad som är viktigt och utifrån det sätta upp nåbara mål och delmål för egen del och i yrket. Det saknas idag en vedertagen definition av vad lågaffektivt bemötande är och fältet är fyllt av missuppfattningar.

Anna-Therese Winblad


Anna-Therese är specialpedagogen och förkämpen som får de utsatta barnen att le igen. Hon är legitimerad lärare i grunden med flera akademiska examina. Hon har även en gedigen kunskap i NFP, skolans styrdokument samt LSS och SoL. Därtill har hon erfarenhet av att koordinera myndighetsinsatser och att skapa team för att samarbeta för barnens bästa.


LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

SoL = Socialtjänstlagen

Carson McCullers - ett normbrytande underbarn


Carson McCullers bröt mot småstadens alla normer och regler. Hon var en av de första kvinnliga författare att ha sitt eget namn tryckt på boken, tidigare fick kvinnor ta en manlig pseudonym. Hon var bisexuell, klädd i ”herrkläder” och brydde sig inte om vad andra tyckte om henne. En inspirerande kvinna som slog igenom i en mansdominerad värld och publicerade sin första bok 1940, 23 år gammal.

Samuel Karlsson


Samuel gjorde sin skönlitterära debut med deckaren ”Mordet på Hammarskjöld” som kom ut första gången 2011. Efter debuten har han skrivit ett antal deckare och han har vid ett flertal tillfällen också legat etta på Storytel. Nu är han expert på författare från den amerikanska södern.


Beställ boken

Hjärtats Skimmer


Cosplay & trans


Cosplay & Trans diskuterar kopplingen mellan könsöverskridande identiteter och cosplay. Robin Serrander, tidigare likabehandlingsansvarig på NärCon under 2015, tilldelades under Cosplay-SM 2017 utmärkelsen Årets Språkrör inom Cosplay. Vad är trans och vad är inte trans? Vad har trans med att klä ut sig till fiktiva figurer att göra? I samband med föreläsningen Cosplay & Trans tillkommer en samtalsgrupp om trans! Här kan du som är trans, eller du som har barn, partners, syskon eller vänner som är trans fråga om saker som berör sociala omständigheter, medicinering och operationer.

Robin Serrander


Robin är en erfaren föreläsare och cosplayare. Han är en del av den internationellt populära YouTube-kanalen TheMischiefManagers. På kanalen cosplayar han främst som Harry Potter i sketcherna. Med egna erfarenheter som transperson och inom cosplay-världen tar han oss igenom begreppen och hur man skiljer på trans och cosplay.