Bli utgiven

Vi ger ut läsvärd litteratur för alla, med mål att skapa förebilder för minoritetsgrupper

Se filmen hos

Vill du bli publicerad?

Ni, författarna, är vår största tillgång och vi strävar efter ett långt samarbete. Det viktigaste är att våra projekt känns rätt och att vi trivs med varandra då vårt arbete kommer bli intimt.


De böcker vi ger ut är böcker vi tror kommer lyckas nå ut via våra kanaler. Förutom en bra bok är det viktigaste författarens egna engagemang. Författaren jobbar lika mycket som vi med marknadsföring och försäljning.


De böcker som blir investerade i är få, då det är böcker som vi tror att vi kommer få tillbaka vår investering relativt snabbt på. Det gäller särskilt författare som har tidigare utgivningar eller har en "trygg" målgrupp.


När vi inte vågar ta hela investeringen kan vi istället erbjuda författaren att lägga ut för tryckningen med hjälp av vårt dotterbolag Transcend Förlag. Investeringen som författaren då gör får hen tillbaka per såld bok. Detta upplägg är anpassat för icke etablerade författare då det utgör en stor risk för oss. Det är inte många förlag som jobbar med debutanter - vilket vi vet väldigt väl - och vi tycker det är otroligt givande att jobba med alla sorters människor. Vi vill därför sträva efter att kunna ta in fler och fler författare så att vi tillsammans kan bygga broar mellan målgrupp, författare och förlag. Därför har vi detta upplägg så att vi kan ta in fler istället för att neka författare. Förhoppningen är att vi ska kunna finansiera kommande böcker om första boken gått bra. Tänk på att alla böcker, oavsett vem som finansierar, är riskfyllt. Men på detta vis delar vi på risken.


Skicka in manus

1. Vi är tacksamma om du inleder med en sammanfattning av din bok (gäller ej bilderböcker) för att vi skall kunna bilda oss en uppfattning om bokens innehåll och språk.

2. Vi behöver ha hela manuset för att kunna bedöma helheten.

3. För alla manus, beskriv målgrupp och din tanke med manuset.

4. Vi vill också ha en presentation av dig som person.


Skicka in ditt manus till manus@tallbergsforlag.se


Vi hör alltid av oss inom kort för att berätta att vi mottagit ditt manus.


Vi strävar efter att du skall ha fått svar om vi antagit ditt manus inom två månader men periodvis kan det ta längre tid.


Vi förbehåller oss rätten att anlita externa personer för manusbedömning i de fall vi anser att det behövs, till exempel specifik yrkeskunskap.


Vi får en mycket stor mängd manus och kan därför inte ge personliga kommentarer.


Vi ansvarar inte för manus eller problem som kan uppstå då de skickas till oss via post eller mail.