Vill du vidga dina vyer?

Föreläsningar

 

Det blir bättre

 

Följ med på författarens och entreprenörens Marcus Tallbergs resa genom livet. Att vara annorlunda, tillhöra en minoritet, dåliga alkoholvanor - att hamna på botten i alla dess bemärkelser till att kravla sig upp igen. Marcus har tagit sig igenom en flerårig, djup depression. Hur hittar en drivkraften efter att ha mått så dåligt att en inte orkar ta sig upp ur sängen - oavsett tid på dygnet?

- Att hitta sin identitet i ett normstyrande samhälle

- Hur en kan hitta sin väg efter att ha gått vilse i livet

- Att blicka framåt och se det positiva i livet

90 min + tid för diskussion

Går att få föreläsningen på engelska

 

Föreläsningen är anpassad för likväl större som mindre elevgrupper i skolor och liknande arenor, så som föreningar och fritidsverksamheter, samt för mässor och likartade event.

Föreläsare är Marcus Tallberg.

Kontakta oss för offert

 

 

 

 

 

 

 

Sociala normer

Vilka normer möter vi dagligen och vad händer om en känner att normen inte passar en själv? Behövs alla normer och vad är egentligen heteronormativitet? Hur kan vi vara normkritiska och hur viktigt är det att synliggöra normer och hur de används? Denna föreläsning fokuserar på sexualitetsnormer vilket sedan leder till spännande frågor kring HBTQA+. Vi kommer under föreläsningen prata om vad de olika bokstäverna betyder, om alla behövs och om det till och med finns fler. Finns det för/nackdelar med att ha olika bokstäver istället för ett enat queer? Hur kan ett begrepp egentligen stå för identitet, uttryck, handling och aktivism på samma gång? Passet avslutas med reflektioner och metoder för att på ett intersektionellt och normkritiskt vis stärka människor och förbättra vår omgivning, så vi kan mötas och utvecklas tillsammans.

 

Föreläsningen innehåller:

- Genomgång av begreppet normer - Vad är de och varför har vi dem?

- Heteronormativitet- Vad bokstäverna HBTQA+ betyder och hur de används

- Normkritiska perspektiv och arbetssätt - Hur skapar vi en trygg miljö i skolan eller på arbetsplatsen för alla?

90 min + tid för diskussion

 

Föreläsningen är anpassad för större elevgrupper i skolor och liknande arenor, så som föreningar och fritidsverksamheter, samt för mässor och likartade event.

Föreläsare är Christoffer Strokirk.

Kontakta oss för offert

HBTQ och Kärlekens Normer

 

HBTQ & kärlekens normer – En hissnande historia är en föreläsning/utbildning om HBTQ genom historien utifrån kulturella exempel. Föreläsaren kan även tala om specifika uttryck under rubrikerna nedan.

- Från Sapfo till Folkhammar – en odyssé över HBTQ i litteraturen

- Elaka bögar, tragiska transpersoner och erotiska lesbiska – HBTQ och TV-serier

- Illustrerade utanförskap och kodade meddelanden – samkönat begär i konsten

- Bortom Brokeback Mountain – Filmer om HBTQ och vad de berättar

Föreläsningen/utbildningen kan anpassas från 60 min, 120 min, halvdag eller heldag + tid för diskussion efter behov.

Går att få föreläsningen/utbildningen på engelska

 

Föreläsningen är anpassad för likväl större som mindre elevgrupper i skolor och liknande arenor, så som föreningar och fritidsverksamheter, samt för mässor och likartade event.

Föreläsare är Emil Åkerö.

Kontakta oss för offert

Makt och Normer inom HBTQ-spektrumet

 

Dessa föreläsningar utgår ifrån Emil Åkerös masteruppsats "Den Homosexuelle som den Andre - En studie av konstruerande av samkönat begär och homosexualitet i tre kulturella verk" som handlar om makt och normer inom HBTQ-sprektrumet och vilka konsekvenser detta får. Emil har arbetat som forskningsassistent vid Linköpings universitet i ett projekt där han undersökte hur dessa normer påverkar kulturarvsinstitutioner.

- Homonormativitet och homonationalism - normer inom HBTQ-spektrumet

- Varför är inte alla bögar som i Patrik 1,5? – den nya homonormativitetet

- Den Homosexuella som den Andre - Att göra en svensk bög

Föreläsningen/utbildningen kan anpassas från 60 min, 120 min, halvdag eller heldag + tid för diskussion efter behov.

Går att få föreläsningen/utbildningen på engelska

 

Föreläsningen är anpassad för likväl större som mindre elevgrupper i skolor och liknande arenor, så som föreningar och fritidsverksamheter, samt för mässor och likartade event.

Föreläsare är Emil Åkerö.

Kontakta oss för offert

Con is Not Consent

 

Con is not Consent handlar om idén att alla har rätt att känna sig trygga på konvent. Robin Aronsson, tidigare likabehandlingsansvarig på NärCon under 2015, som under Cosplay-SM 2017 tilldelades bemärkelsen Årets Språkrör inom Cosplay föreläser.

- Vad är det som leder till att vi inte bemöter varandra rätt?

- Vad vi kan göra för att respektera alla som delar vår härliga hobby

90 min + tid för diskussion

Går att få föreläsningen på engelska

 

Föreläsningen är anpassad för likväl större som mindre elevgrupper i skolor och liknande arenor, så som föreningar och fritidsverksamheter, samt för mässor och likartade event.

Föreläsare är Robin Aronsson.

Kontakta oss för offert

 

 

Cosplay och Trans

 

Cosplay & Trans diskuterar kopplingen mellan könsöverskridande identiteter och cosplay. Robin Aronsson, tidigare likabehandlingsansvarig på NärCon under 2015, som under Cosplay-SM 2017 tilldelades bemärkelsen Årets Språkrör inom Cosplay.

 

- Vad är trans och vad är inte trans?

- Vad har trans med att klä ut sig till fiktiva figurer att göra?

 

I samband med föreläsningen Cosplay & Trans tillkommer en samtalsgrupp om trans! Här kan du som är trans, eller du som har barn, partners, syskon eller vänner som är trans fråga om saker som berör sociala omständigheter, medicinering och operationer.

90 min + tid för diskussion samt samtalsgrupp

Går att få föreläsningen på engelska

 

Föreläsningen är anpassad för likväl större som mindre elevgrupper i skolor och liknande arenor, så som föreningar och fritidsverksamheter, samt för mässor och likartade event.

Föreläsare är Robin Aronsson.

Kontakta oss för offert

 

 

 

Att driva projekt

Hur får man igenom sin idé till ett projekt och hur tar man sig sedan i mål? En föreläsning om hur man kan gå tillväga för att hitta glädjen i något som kan verka extremt jobbigt.

- Hantera stress - vi syftar på stressen att starta projekten

- Från idé till verklighet

- Hur skapar vi en hållbar arbetsmiljö där personal och chefer kan frodas tillsammans?

- Resultat och nästa steg

90 min + tid för diskussion

Går att få föreläsningen på engelska

 

Föreläsningen är anpassad för likväl större som mindre elevgrupper i skolor och liknande arenor, så som föreningar och fritidsverksamheter, samt för mässor och likartade event.

Föreläsare är Marcus Tallberg.

Kontakta oss för offert

Lågaffektivt bemötande

 

. Här sker en genomgång av samhällets och individens människosyn och hur den påverkar hur vi bemöter och tänker om oss själva och andra. Föreläsningen gör en genomgång av minst två tekniker/metoder för att bli medveten om vad som är viktigt och utifrån det sätta upp nåbara mål och delmål för egen del och i yrket. Det saknas idag en vedertagen defition av vad lågaffektivt bemötande och fältet är fyllt av missuppfattningar. Anna-Therese Winblad reder ut frågetecknen och med hjälp av exempel tagna från ett historiskt samhällsperspektiv går hon igenom vad hon lägger i begreppet.

 

- Att nå dit man vill/planerar/tänker sig (måluppfyllelse)

- Exempel utifrån arbete

- Exempel utifrån egen person

-Exempel på hur personer runt en klient kan ha samma mål men rent praktiskt arbeta med dem på olika sätt.

 

 

90 min + tid för diskussion

 

Föreläsningen är anpassad för likväl större som mindre elevgrupper i skolor och liknande arenor, så som föreningar och fritidsverksamheter, samt för mässor och likartade event.

Föreläsare är Anna-Therese Winblad.

 

Kontakta oss för offert

Workshops

Kreativ miljö - inspiration för att skriva, måla, skapa musik

Tappat inspiration och drivkraft? Vår erfarenhet är att det kan hjälpa om man samlar flera kreativa människor som gör projekt tillsammans eller var för sig och att det finns någon som driver och peppar. Vi ordnar med lokaler, administration och kunniga personer inom det önskade området. Vi har kontakter med andra organisationer och företag för att göra en workshop så bra som möjligt.

 

Några exempel på vad en workshop skulle kunna handla om:

- Skrivkurser, vad ska en tänka på när en skriver texter i alla dess former?

- Spelkvällar med Tallbergs Förlags eget producerade kortspel "Dinomania"

- Bokkvällar där vi läser böcker tillsammans, dikter, diskuterar litteratur och gör djupa analyser.

- Skapa musik tillsammans med erfarna musiker och få hjälp med sångtexter och att producera musik.

- Känner du dig konstnärlig? Ta med dig dina material och så gör vi konst!

4 timmar med möjlighet till förlängning vid behov.

Kontakta oss för offert

Prenumerera på

Nyheter och Erbjudanden

Information om nya böcker, vår podcast och andra roliga projekt!

 

Bjud oss på en fika! Swisha till 123 322 81 86.

Tallbergs Förlag Facebook
Tallbergs Förlag Twitter

Tallbergs Förlag AB. Copyright @ All Rights Reserved.

Tallbergs Förlag AB

Sverkersvägen 10

17754 JÄRFÄLLA

 

info@tallbergsforlag.se